BARCELONA
Passeig de Gràcia, 26 T. 93 317 69 67
Via Augusta, 11 T. 93 238 49 35

BADALONA
Carrer de Mar, 58 T. 93 389 90 53

TERRASSA
Carrer de la Rasa, 100 T. 93 780 41 49

MANRESA
Àngel Guimerà, 35 T. 93 872 55 66
Àngel Guimerà, 24 T. 93 872 73 30
Born, 7 T. 93 872 47 98

SG4 (Manresa)
Àngel Guimerà, 34 T. 93 872 38 94
Sant Joan Baptista de la Salle, 30
T. 93 872 45 13